PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

DIN ACTIVITATEA PROPRIE Mai 2023

Companie: GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL
Activitatea se desfășoară la punctul de lucru de pe strada Iuliu Maniu, nr. 34, Cluj-Napoca,

Județul Cluj.

Activitatea principală: CAEN Rev.2: 5610 (CAEN rev.1: 5530) – Restaurante (peste 100 locuri). Autorizații deținute:

 • Autorizația de mediu nr. 57/14.02.2014, revizuită la data de 20.03.2019, emisă de APM Cluj, valabilă cu viză anuală.
 • Decizie viză anuală nr. 777/16.11.2022, vizat pe perioada 14.02.2023 – 14.02.2024.Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri pentru activitatea pentru GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL, s-a realizat în baza auditului de deșeuri din anul 2022, conform OUG 92/2021, art. 44. În anul 2023 nu s-a realizat un nou audit, ci au fost monitorizate doar progresele.

  Auditul realizat în anul 2022 a cuprins toate activitățile desfășurate de către societate, iar indicatorii au fost identificați în funcție de impactul pe care aceștia le-ar putea produce asupra mediului.

  Prezentul program a fost actualizat cu informații privind realizările societății pe anul 2022, în raport cu anul 2021, în funcție de care s-au analizat indicatorii stabiliți în anul 2022 și s-au stabilit indicatorii și țintele pentru anul 2023.

  Astfel, indicatorul de monitorizare progrese stabilit a fost cantitatea de deșeuri generate în raport cu cifra de afaceri, iar ținta propusă pentru anul 2022 a fost scăderea ratei de generare a deșeurilor. Asemenea anului 2021, și în anul 2022, deșeurile generate din activitate sunt în general de tip menajer, ambalaje provenite fie de la băuturile alcoolice/non alcoolice servite, fie de la dezambalarea materiilor prime și a produselor de curățenie și deșeuri de tip alimentar, respectiv materii care nu se pretează consumului uman sau procesării.

  Având în vedere faptul că, în anul 2021, activitatea desfășurată a fost afectată de pandemia COVID- 19, iar majoritatea comenzilor s-au onorat în sistem catering, cantitatea de deșeuri menajere generată în anul 2021 a fost inferioară cantității de deșeuri menajere generate în anul 2022, an în care nu au mai existat restricții, iar activitatea s-a desfășurat în cea mai mare parte pe amplasament – în restaurant. Menționăm că în anul 2022, cifra de afaceri și numărul de porții servite a crescut considerabil, astfel că o creștere a cantității de deseuri menajere generate este justificată. Chiar și în condițiile prezentate mai sus (în sensul că a crescut cantitatea de deșeuri menajare generate), rata de generare a deșeurilor în anul 2022, raportat la anul 2021 a fost o scădere de 0,003 tone deșeuri/o mie lei, fiind astfel indeplinit indicatorul propus pe anul 2022.

  Datorită acțiunilor de mediu intreprinse de societate, care au constat în principal în: instruirea în permanență a personalului angajat (mai ales a personalului de execuție) pentru identificarea corectă a deșeurilor generate, cât și colectarea și etichetarea corespunzătoare a recipientelor de colectare cu codul specific fiecărui deșeu, în anul 2022 s-a înregistrat un progres și din punct de

Plan de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri – Grădina de Vară Boema SRL Page 1 of 2

vedere al colectării selective în ceea ce privește diversificarea tipurilor de deșeuri de ambalaje colectate selectiv și identificarea acestora (coduri de deșeu nou identificate: 15 01 02 și 15 01 04), crescând astfel cantitatea de deșeuri reciclabile predate către operatori autorizați.

1. Indicatorideevaluareaprogreselor:

→ Cantitatea de deșeuri generate/cifra de afaceri în mii lei = Rata de generare a deșeurilor

În anul 2021, rata de generare a deșeurilor a fost de 0,008 tone deșeuri/o mie lei.
În anul 2022, rata de generare a deșeurilor a fost de 0,005 tone deșeuri/o mie lei.
Astfel, față de anul 2021, în anul 2022 s-a înregistrat o scădere de generare a deșeurilor de 0,003 tone deșeuri/o mie lei.

2.Ținte:

→ Menținerea ratei de generare a deșeurilor în raport cu cifra de afaceri pentru următorii ani, raportat la anul 2022.

3.Măsuri/Acțiuni:

La nivelul companiei se implementează următoarele măsuri/acțiuni de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri:

 • –  Colectare separată a deșeurilor valorificabile din deșeurile menajere, pentru reducereacantităților de deșeuri menajere predate operatorului de salubritate (deșeuri de ambalaje de

  materiale plastice, deșeuri de ambalaje metalice, deșeuri de ambalaje hârtie-carton, etc.).

 • –  Reutilizarea unor ambalaje rezultate din dezambalare în cadrul activității de restaurant, dupăspălare.
 • –  Colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje atât de la comercializarea băuturilor și sucurilor,cât și a celor rezultate din dezambalarea materiilor prime pentru pregătirea hranei.
 • –  Conform HG nr.74/2021, modificată prin HG 12/2023, producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația de a se înregistra în baza de date a Sistemului de Garanție -Returnare. Astfel, cerința legală a fost îndeplinită, Grădina de Vară Boema s-a înregistrat în platforma electronică SGR, la categoria comercianți, iar implementarea privind condițiile în care se va realiza colectarea și monitorizarea ambalajelor care vor avea inscripționate cuemblema SGR, este în desfășurare.
 • –  Predarea resturilor alimentare către persoane fizice sau angajați în vederea asigurării hraneipentru animalele din gospodăria proprie, doar a celor care din punct de vedere al legislației se pot valorifica. Realizarea acestei măsuri necesită implementarea unui sistem mai clar de monitorizare a cantităților predate/valorificate.
 • –  Instruirea periodică a angajaților cu privire la modul de colectare selectivă a deșeurilor și identificarea deșeurilor, în scopul conștientizării privind importanța reducerii cantitatilor de deșeuri generate la nivelul întregii activități.Data: 23.05.2022
  GRĂDINA DE VARĂ BOEMA SRL REPREZENTANT LEGAL